Biuro Doradztwa prawnego oferuje swoim klientom:

Doradztwo prawne w zakresie:

 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Doradztwo prawne dla osób fizycznych i firm:

 •  prowadzenie spraw pracowniczych, w szczególności: przygotowywanie dokumentów niezbędnych do nawiązania, zmiany i ustania stosunku pracy (umowy, wypowiedzenia, rozwiązania) i innych wynikających z przepisów Kodeksu pracy i przepisów wykonawczych, prowadzenie ewidencji czasu pracy i rozliczanie czasu pracy, ustalanie prawa i wymiaru urlopów wypoczynkowych, prowadzenie dokumentacji w zakresie ich wykorzystywania, przygotowywanie i opiniowanie umów o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności materialnej,
 • przygotowywanie i opracowywanie aktów prawa wewnątrzzakładowego, tj. regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, organizacyjnych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, oraz pomoc przy uzgadnianiu regulaminów z partnerami społecznymi (związki zawodowe, przedstawiciele pracowników), interpretacja przepisów prawa pracy przy uwzględnieniu orzecznictwa sądowego oraz  stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy, bieżące konsultacje i poradnictwo w zakresie prawa pracy,
 • przeprowadzanie audytów w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy,

W swojej ofercie proponuję również:

 • wypełnianie druków, formularzy, wniosków ,
 • sporządzanie wezwań, pozwów, wniosków, pism,
 • doradztwo w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Szkolenia dla menadżerów, kadr zarządzających i pracodawców, związków zawodowych:

 • z zakresu prawa pracy w tym zagadnienia dotyczące np. ustawy Karta Nauczyciela,ustawy o działalności leczniczej, zatrudnianiu cudzoziemców.

Oferta skierowana jest do:

 • małych i średnich przedsiębiorstw sektora prywatnego
 • instytucji państwowych
 • instytucji samorządowych
 • klientów indywidualnych

Proponuję kompleksowe usługi w formie stałych umów i doraźnych zleceń.

© 2020 Kancelaria Prawna Aldona Wiejak Głuszko • Designed by Aigel AB 2020